Thương tích của Tàu kiểm ngư 951- bằng chứng tố cáo sự hung bạo của tàu Trung Quốc

Lên top