Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Tuyển người không nên coi trọng, phân biệt bằng cấp

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì buổi họp báo.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì buổi họp báo.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì buổi họp báo.
Lên top