Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông: “Nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm dù người đó giữ chức vụ gì”

Ông Nguyễn Ngọc Đông – Thứ trưởng Bộ GTVT
Ông Nguyễn Ngọc Đông – Thứ trưởng Bộ GTVT
Ông Nguyễn Ngọc Đông – Thứ trưởng Bộ GTVT
Lên top