Thị xã Cửa Lò (Nghệ An): Một lô đất được cấp 2 sổ đỏ

Anh Thu bức xúc chỉ mảnh đất anh đang cầm bìa đỏ trong tay nhưng vừa được cấp lại cho bà Lan.
Anh Thu bức xúc chỉ mảnh đất anh đang cầm bìa đỏ trong tay nhưng vừa được cấp lại cho bà Lan.
Anh Thu bức xúc chỉ mảnh đất anh đang cầm bìa đỏ trong tay nhưng vừa được cấp lại cho bà Lan.
Lên top