Tháng 6 về thăm đền thờ cụ đồ Chiểu

Khu di tích Nguyễn Đình Chiểu nhìn từ cỗng chính
Khu di tích Nguyễn Đình Chiểu nhìn từ cỗng chính
Khu di tích Nguyễn Đình Chiểu nhìn từ cỗng chính
Lên top