Thăm nhà “dị nhân” có mái “tóc rồng” nổi tiếng hội Lim

Bao năm qua lão ăn chay, niệm phật trong ngôi nhà nhỏ nghèo nhất thôn.
Bao năm qua lão ăn chay, niệm phật trong ngôi nhà nhỏ nghèo nhất thôn.
Bao năm qua lão ăn chay, niệm phật trong ngôi nhà nhỏ nghèo nhất thôn.
Lên top