Tết Ất Mùi: Hàng Việt vào bếp nhiều hơn

Đồ hộp thực phẩm trong siêu thị hầu hết là hàng sản xuất trong nước. Ảnh: KỲ ANH
Đồ hộp thực phẩm trong siêu thị hầu hết là hàng sản xuất trong nước. Ảnh: KỲ ANH
Đồ hộp thực phẩm trong siêu thị hầu hết là hàng sản xuất trong nước. Ảnh: KỲ ANH
Lên top