Quảng Nam: Xếp hàng từ sáng sớm đến chiều xin lộc tại chùa Ông

Đến 16h30 chiều 12.2, dòng người vẫn đổ về chùa Ông xin lộ
Đến 16h30 chiều 12.2, dòng người vẫn đổ về chùa Ông xin lộ
Đến 16h30 chiều 12.2, dòng người vẫn đổ về chùa Ông xin lộ
Lên top