cắt giảm quyền lợi lao động nữ - bước thụt lùi của luật

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa: Không nên bỏ một quy định nhân văn

  Khi lao động nữ được đảm bảo đầy đủ các điều kiện chăm sóc con cái, họ sẽ yên tâm làm việc, tinh thần thoải mái.
Khi lao động nữ được đảm bảo đầy đủ các điều kiện chăm sóc con cái, họ sẽ yên tâm làm việc, tinh thần thoải mái.
Khi lao động nữ được đảm bảo đầy đủ các điều kiện chăm sóc con cái, họ sẽ yên tâm làm việc, tinh thần thoải mái.
Lên top