Phát hiện bất ngờ: Có lỗ đạn súng máy trên xác MH17

Lên top