Nước biển tại tỉnh Quảng Trị "bảo đảm cho nuôi trồng thủy sản và thể thao dưới nước"

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (thứ 2 từ phải sang) tìm hiểu thiệt hại của ngư dân tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (thứ 2 từ phải sang) tìm hiểu thiệt hại của ngư dân tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (thứ 2 từ phải sang) tìm hiểu thiệt hại của ngư dân tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top