Những chương trình từ thiện nổi tiếng thế giới

"The Giving Pledge" đã gửi một thông điệp tới những người giàu có rằng hãy vượt lên những lợi ích cá nhân để hướng tới xã hội."
"The Giving Pledge" đã gửi một thông điệp tới những người giàu có rằng hãy vượt lên những lợi ích cá nhân để hướng tới xã hội."
"The Giving Pledge" đã gửi một thông điệp tới những người giàu có rằng hãy vượt lên những lợi ích cá nhân để hướng tới xã hội."
Lên top