Nhà sưu tầm trẻ với hơn 10 nghìn đầu sách văn hóa, lịch sử dân tộc

Sách của anh Cường được bày từ tầng 1 lên tầng 4.
Sách của anh Cường được bày từ tầng 1 lên tầng 4.
Sách của anh Cường được bày từ tầng 1 lên tầng 4.
Lên top