Người từng thách đấu Công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu chè: Ngày tàn của một ông hoàng

Mộ George Phước (màu sậm) được bà Phùng Há làm lại năm 1999.
Mộ George Phước (màu sậm) được bà Phùng Há làm lại năm 1999.
Mộ George Phước (màu sậm) được bà Phùng Há làm lại năm 1999.
Lên top