Người trẻ nhất nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 17 tuổi

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn thông tin về chương trình
Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn thông tin về chương trình
Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn thông tin về chương trình
Lên top