Bài cuối: Huyền bí bùa ngải và tục thờ ma miền sơn cước

Người thờ... ma

Ngôi nhà chòi đặt ngoài vườn để thờ ma phụ nữ.
Ngôi nhà chòi đặt ngoài vườn để thờ ma phụ nữ.
Ngôi nhà chòi đặt ngoài vườn để thờ ma phụ nữ.
Lên top