Nghiện game, “nghịch tử tuổi teen” giết mẹ rồi giấu xác trong bao tải

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: TNLS.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: TNLS.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: TNLS.
Lên top