Lùm xùm tác quyền video “Việt Nam qua góc nhìn flycam”: Bên bức xúc, bên làm ngơ

Video “Việt Nam qua góc nhìn Flycam” của Bùi Minh Tuấn đã được khôi phục lại trên YouTube.
Video “Việt Nam qua góc nhìn Flycam” của Bùi Minh Tuấn đã được khôi phục lại trên YouTube.
Video “Việt Nam qua góc nhìn Flycam” của Bùi Minh Tuấn đã được khôi phục lại trên YouTube.
Lên top