Lộ một sự thật khác vụ thu hồi nhà, đất của ông Trần Văn Truyền

Ông Nguyễn Văn Hùng bên phần đất được cấp cho ông Trần Văn Truyền.
Ông Nguyễn Văn Hùng bên phần đất được cấp cho ông Trần Văn Truyền.
Ông Nguyễn Văn Hùng bên phần đất được cấp cho ông Trần Văn Truyền.
Lên top