Lần đầu tiên Việt Nam có nhà máy đốt rác phát điện

Hệ thống nhiệt điện đốt rác Nam Sơn. Ảnh: T.C
Hệ thống nhiệt điện đốt rác Nam Sơn. Ảnh: T.C
Hệ thống nhiệt điện đốt rác Nam Sơn. Ảnh: T.C
Lên top