Kiệu “bay” trong Lễ hội ngày hóa của Linh Lang Đại Vương Thượng Đẳng phúc thần

Lễ tế Thành Hoàng chiều 8.2 (âm lịch) xin phép tổ chức lễ hội.
Lễ tế Thành Hoàng chiều 8.2 (âm lịch) xin phép tổ chức lễ hội.
Lễ tế Thành Hoàng chiều 8.2 (âm lịch) xin phép tổ chức lễ hội.
Lên top