Khô khát bên dòng Gianh

Nguồn nước tại địa phương bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nặng và không thể sử dụng được.
Nguồn nước tại địa phương bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nặng và không thể sử dụng được.
Nguồn nước tại địa phương bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nặng và không thể sử dụng được.
Lên top