Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương 6 tháng cuối năm 2018

|

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Công văn số 6114/BCT-TCCB ngày 03 tháng 8 năm 2018 của  Bộ Công Thương về việc đồng ý cho Trung tâm tuyển dụng mới theo vị trí việc làm 6 tháng cuối  năm 2018, Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương thông báo về việc tuyển dụng viên chức 6 tháng cuối  năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích: Tuyển dụng bổ sung đội ngũ viên chức có trình độ chuyên môn y và một số chuyên ngành khác vào làm việc tại Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đủ cơ cấu và vị trí việc làm nhằm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu: Việc tuyển dụng viên chức thông qua xét tuyển đảm bảo sự công khai, khách quan, dân chủ công bằng và đúng quy định của pháp luật.

II. HÌNH THỨC VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Số lượng và vị trí cần tuyển:

TT

Đơn vị tuyển

Số lượng (người)

Yêu cầu về trình độ

Chuyên môn đào tạo

Ngoại ngữ

Tin học

Hình thức tuyển dụng

I

Phòng Khám đa khoa 99 Văn Cao

1

Vị trí Bác sĩ Mắt (hoặc Bác sĩ đa khoa)

01

Đại học Y, Chuyên ngành Mắt (hoặc Bác sĩ đa khoa)

A2 theo Thông tư 01/2014/TT-BTTTT

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Xét tuyển

2

Vị trí Bác sĩ Răng hàm mặt (hoặc Bác sĩ đa khoa)

01

Đại học Y, Chuyên ngành Răng hàm mặt (hoặc Bác sĩ đa khoa)

A2 theo Thông tư 01/2014/TT-BTTTT

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT

Xét tuyển

3

Vị trí Bác sĩ Ngoại khoa

01

Đại học Y, Chuyên ngành Ngoại khoa

A2 theo Thông tư 01/2014/TT-BTTTT

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT

Xét tuyển

4

Vị trí Bác sĩ đa khoa

01

Đại học Y, Chuyên ngành đa khoa

A2 theo Thông tư 01/2014/TT-BTTTT

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT

Xét tuyển

5

Điều dưỡng viên

01

Cao đẳng, Chuyên ngành Điều dưỡng

A2 theo Thông tư 01/2014/TT-BTTTT

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT

Xét tuyển

6

Kỹ thuật viên XQ

01

Trung cấp, chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh Y học

A2 theo Thông tư 01/2014/TT-BTTTT

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT

Xét tuyển

II

Khoa Bệnh nghề nghiệp

1

Vị trí Bác sĩ đa khoa

01

Đại học Y, Chuyên ngành đa khoa

A2 theo Thông tư 01/2014/TT-BTTTT

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Xét tuyển

III

Khoa Môi trường

1

Vị trí Kỹ sư Môi trường

01

Đại học, chuyên ngành quản lý môi trường

A2 theo Thông tư 01/2014/TT-BTTTT

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Xét tuyển

IV

Phòng Tổ chức – Hành chính

1

Vị trí Chuyên viên Hành chính

01

Cử nhân, chuyên ngành chuyên viên

A2 theo Thông tư 01/2014/TT-BTTTT

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Xét tuyển

V

Trung tâm Điều dưỡng – PHCN Sầm Sơn

1

Vị trí Bác sĩ đa khoa

01

Đại học Y, Chuyên ngành đa khoa

A2 theo Thông tư 01/2014/TT-BTTTT

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Xét tuyển

 

Tổng số người tuyển dụng

10

 

 

 

 

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Điều kiện chung:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng gồm:

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin dự tuyển (mẫu số 1 Ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định có dán ảnh 4x6), có xác nhận của Ủy  ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đăng ký dự tuyển đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ  theo yêu cầu vị trí việc làm. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (riêng bảng điểm học tập đối với hình thức xét tuyển: Để đảm bảo tính khách quan trong tuyển dụng, thí sinh nộp cho Hội đồng tuyển dụng sau khi thực hiện xong phần kiểm tra sát hạch về năng lực   chuyên môn nghiệp vụ, thời gian do các Hội đồng tuyển dụng quy định cụ thể).

Đối với thí sinh có nhiều bằng cấp chỉ được chọn 01 văn bằng đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

- Giấy khám sức khoẻ có giá trị sử dụng (theo mẫu của Bộ Y tế ban hành, loại 4 trang) do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp quận, huyện trở lên cấp;

- Các giấy tờ chứng minh thuộc diện ưu tiên nếu có.

- 02 phong bì có dán tem trên đó và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển khi có kết quả trúng tuyển phải xuất trình các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bản chính để kiểm tra, đối chiếu trước khi ký hợp đồng làm việc. Những trường hợp bị phát hiện khai man hồ sơ sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng (nếu trúng tuyển) và được công khai thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24cm x 32cm, bên ngoài ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển viên chức 2017, họ và tên của người dự tuyển, thống kê đầy đủ danh mục các giấy tờ có trong hồ sơ và số điện thoại cần liên hệ.

IV. XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Nội dung xét tuyển viên chức

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Cách tính điểm

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Xét tuyển đặc cách

- Hội đổng truyển dụng căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

+ Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, có chứng chỉ hành nghề đúng lĩnh vực cần tuyển dụng và đối tượng đã có thời gian ký hợp đồng thử việc tại Trung tâm đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

+ Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ÔN TẬP, THI

1. Kinh phí tổ chức thi tuyển:

Lệ phí thi tuyển: 260.000đ (hai trăm sáu mươi nghìn đồng) Thực hiện theo  Thông tư Liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch, công chức, viên chức.

2. Thời gian, địa điểm ôn tập và tổ chức thi: Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương sẽ thông báo cụ thể; đề nghị các thí sinh xem trực tiếp tại bảng tin của Trung tâm, địa chỉ 99 Văn Cao, Liễu Giai, Ba đình, Hà Nội sau khi có kế hoạch của Trung tâm.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 8h đến 12h; chiều từ 13h đến 17h các ngày làm việc kể từ ngày 14/8/2018 đến hết ngày 14/9/2018.

Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính (Phòng 501, tòa nhà 7 tầng, Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương, 99 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội); Điên thoại liên hệ: 024.3761.8763

Trên đây là Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức 6 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương./.

 

TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Hà Nội từ chối nói về Quang Hải sau trận thua Đà Nẵng

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Chun Jae Ho cho biết, trận thua trước Đà Nẵng sẽ không làm Hà Nội FC thay đổi mục tiêu hướng đến ngôi vô địch tại Night Wolf V.league 2022. 

Tô Văn Vũ toả sáng giúp Bình Dương áp sát ngôi đầu V.League 2022

Thanh Vũ |

Chiến thắng bằng bàn duy nhất của Tô Văn Vũ ghi vào lưới đội Nam Định giúp Bình Dương leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng  Night Wolf V.League 2022, qua đó gây áp lực lên đội đầu bảng Hải Phòng. 

PODCAST: Giờ thứ 9 - Ước muốn có một tình yêu (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 -  Rất rất nhiều những mối tình phải trải qua biết bao trở ngại, chông gai, vấp váp. Có người không đủ can đảm, không đủ kiên cường, không đủ niềm tin nên đã đánh mất tình yêu của mình. Để rồi sau đó, họ mãi mãi không bao giờ có được một mối tình thực sự nữa. Rồi sau đó họ lại ao ước được làm lại. Nhưng tất cả đã quá muộn. 

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4.7

Phương Anh - Thảo Anh |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4.7, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

California: Biển thể BA.4, BA.5 làm COVID-19 thêm nghiêm trọng

Bảo Trân |

Sự thống trị của hai biến thể phụ Omicron BA.4 và BA.5 đang kéo dài làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở California (Mỹ) và làm dấy lên lo ngại cho tình hình dịch bệnh nơi đây.  

Bùi Lan Hương nói gì về mối quan hệ đặc biệt của Khánh Ly - Trịnh Công Sơn?

DI PY |

Bùi Lan Hương đã có những chia sẻ cá nhân về mối quan hệ đặc biệt giữa  Trịnh Công Sơn và danh ca Khánh Ly.

Chứng khoán: Chỉ số VN-Index còn cơ hội tiếp tục đà hồi phục kỹ thuật

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã thoát hiểm trong tuần giao dịch vừa qua khi phiên cuối tuần trở lại sắc xanh nhẹ và kết tuần vẫn còn tăng hơn 13 điểm. Tuy nhiên, tuần giao dịch tới (4-8.7) xu hướng vẫn chưa rõ ràng.

Điện Biên: 4 công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện đang thi công

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - 4 công nhân đang thi công hầm thủy điện thì bất ngờ bị lũ cuốn vào hầm. 3 người đã được tìm thấy và đưa đi cấp cứu, 1 người vẫn đang mắc kẹt trong hầm đầy nước.