"Hotgirl dòng nhạc dân gian" đăng quang Sao Mai 2015

Thí sinh  Nguyễn Thị Thi Hằng.
Thí sinh Nguyễn Thị Thi Hằng.
Thí sinh Nguyễn Thị Thi Hằng.
Lên top