Hà Nội:

Hàng ngàn người đội mưa thành kính nguyện cầu giải hạn trước chùa Phúc Khánh

Lên top