Hải Phòng: Chủ tịch phường Đằng Lâm bị cách chức vì sử dụng bằng giả

Trụ sở UBND phường Đằng Lâm
Trụ sở UBND phường Đằng Lâm
Trụ sở UBND phường Đằng Lâm
Lên top