Hà Nội: Chính thức quy hoạch Nhà tang lễ Quốc gia

Phối cảnh tổng thế khu quy hoạch Nhà tang lễ Quốc gia
Phối cảnh tổng thế khu quy hoạch Nhà tang lễ Quốc gia
Phối cảnh tổng thế khu quy hoạch Nhà tang lễ Quốc gia
Lên top