Hà Nội: Bão quét qua, lộ ra sự cẩu thả...

Hàng loạt cây xanh lộ nguyên bầu bọc ni long sau bão số 1. Ảnh: THÀNH AN
Hàng loạt cây xanh lộ nguyên bầu bọc ni long sau bão số 1. Ảnh: THÀNH AN
Hàng loạt cây xanh lộ nguyên bầu bọc ni long sau bão số 1. Ảnh: THÀNH AN
Lên top