Gặp người đàn ông 20 năm “bán máu nuôi thân”

Ông Võ Ngọc Mẫn.
Ông Võ Ngọc Mẫn.
Ông Võ Ngọc Mẫn.
Lên top