Gặp cụ Mười Hương

Cụ Mười Hương (phải) và tác giả.
Cụ Mười Hương (phải) và tác giả.
Cụ Mười Hương (phải) và tác giả.
Lên top