Gần 25.000 phạm nhân được Bộ Công an đề nghị giảm án phạt tù

Các phạm nhân tại Trại tạm giam số 1- Công an TP. Hà Nội đang chờ nghe Quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.
Các phạm nhân tại Trại tạm giam số 1- Công an TP. Hà Nội đang chờ nghe Quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.
Các phạm nhân tại Trại tạm giam số 1- Công an TP. Hà Nội đang chờ nghe Quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.
Lên top