Đua bò Bảy Núi bên bờ vực mất trắng

Hình ảnh thiếu tính hấp dẫn với sự cạnh tranh quyết liệt trong trận tranh ngôi vị quán quân Lễ hội đua bò Bảy Núi - An Giang năm 2013. Ảnh: Lâm Điền
Hình ảnh thiếu tính hấp dẫn với sự cạnh tranh quyết liệt trong trận tranh ngôi vị quán quân Lễ hội đua bò Bảy Núi - An Giang năm 2013. Ảnh: Lâm Điền
Hình ảnh thiếu tính hấp dẫn với sự cạnh tranh quyết liệt trong trận tranh ngôi vị quán quân Lễ hội đua bò Bảy Núi - An Giang năm 2013. Ảnh: Lâm Điền
Lên top