Ông Gabor Fluit - Tổng giám đốc Công ty TNHH De Heus:

“De Heus quyết tâm cùng Hùng Nhơn đầu tư chuỗi thịt sạch cho thị trường Việt Nam”

Lên top