TPHCM:

CSGT hướng dẫn người dân mua mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, chưa xử phạt

CSGT đang phổ biến quy định về việc đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn đến người dân.
CSGT đang phổ biến quy định về việc đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn đến người dân.
CSGT đang phổ biến quy định về việc đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn đến người dân.
Lên top