Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2: Người lao động làm nên thành quả doanh nghiệp

Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 luôn đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động. Ảnh: Quỳnh Trang.
Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 luôn đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động. Ảnh: Quỳnh Trang.
Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 luôn đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động. Ảnh: Quỳnh Trang.
Lên top