Công nhân sẽ được học tập suốt đời

Từ 3 năm qua, CNLĐ làm việc tại KCN Yên Phong (Bắc Ninh) được sinh hoạt văn hóa ngay khu nhà trọ
Từ 3 năm qua, CNLĐ làm việc tại KCN Yên Phong (Bắc Ninh) được sinh hoạt văn hóa ngay khu nhà trọ
Từ 3 năm qua, CNLĐ làm việc tại KCN Yên Phong (Bắc Ninh) được sinh hoạt văn hóa ngay khu nhà trọ
Lên top