Cô Tô đã có điện lưới quốc gia

Đây là dự án điện đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ chôn cáp ngầm 22 kv dưới đáy biển. Ảnh: Nguyễn Hùng.
Đây là dự án điện đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ chôn cáp ngầm 22 kv dưới đáy biển. Ảnh: Nguyễn Hùng.
Đây là dự án điện đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ chôn cáp ngầm 22 kv dưới đáy biển. Ảnh: Nguyễn Hùng.
Lên top