Chuyện về phong trào diệt giặc dốt 70 năm trước

Người dân đứng ngay tại bến đò, bến sông để học chữ. Ảnh tư liệu.
Người dân đứng ngay tại bến đò, bến sông để học chữ. Ảnh tư liệu.
Người dân đứng ngay tại bến đò, bến sông để học chữ. Ảnh tư liệu.
Lên top