Chồng cũ của Vương Thu Phương: "Đừng dồn cô ấy vào chân tường"

Bức ảnh này mới được chồng cũ của Vương Thu Phương đăng trên facebook của anh. Trong ảnh, Siêu mẫu 2011 và chồng cũ có vẻ rất hạnh phúc.
Bức ảnh này mới được chồng cũ của Vương Thu Phương đăng trên facebook của anh. Trong ảnh, Siêu mẫu 2011 và chồng cũ có vẻ rất hạnh phúc.
Bức ảnh này mới được chồng cũ của Vương Thu Phương đăng trên facebook của anh. Trong ảnh, Siêu mẫu 2011 và chồng cũ có vẻ rất hạnh phúc.
Lên top