GƯƠNG MẶT TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT

Chị Châu Thị Hồng Lệ - Trưởng ban Nữ công Công đoàn Viễn thông Long An (Công đoàn Bưu điện Việt nam): Người muốn chị em có nhiều quyền lợi

Chị Châu Thị Hồng Lệ (ngoài cùng bên phải) tại lễ trao thưởng cho con CBCNV.
Chị Châu Thị Hồng Lệ (ngoài cùng bên phải) tại lễ trao thưởng cho con CBCNV.
Chị Châu Thị Hồng Lệ (ngoài cùng bên phải) tại lễ trao thưởng cho con CBCNV.
Lên top