“Cao tốc Hạ Long – Móng Cái, Hạ Long – Hải Phòng sẽ mở ra tiềm năng không giới hạn“

Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh Nguyễn Hồng Dương.
Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh Nguyễn Hồng Dương.
Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh Nguyễn Hồng Dương.
Lên top