Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh tự sáng tác “Người đánh cắp giấc mơ”

Lên top