Cá ngừ Việt thấy đường sang Nhật?

Ngư dân Tam Quan biểu diễn thao tác sử dụng công cụ đánh bắt cá ngừ đại dương của Nhật Bản.
Ngư dân Tam Quan biểu diễn thao tác sử dụng công cụ đánh bắt cá ngừ đại dương của Nhật Bản.
Ngư dân Tam Quan biểu diễn thao tác sử dụng công cụ đánh bắt cá ngừ đại dương của Nhật Bản.
Lên top