Bốn “trọng bệnh” của nền giáo dục Việt Nam

Việc đổi mới giáo dục và đào tạo một cách căn bản và toàn diện là một nhu cầu cấp bách. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc đổi mới giáo dục và đào tạo một cách căn bản và toàn diện là một nhu cầu cấp bách. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc đổi mới giáo dục và đào tạo một cách căn bản và toàn diện là một nhu cầu cấp bách. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top