Biệt thự của ông Trần Văn Truyền vì sao được chú ý?

Cánh cổng biệt thự là cổng đúc, hơp kim nhôm.
Cánh cổng biệt thự là cổng đúc, hơp kim nhôm.
Cánh cổng biệt thự là cổng đúc, hơp kim nhôm.
Lên top