Bằng Kiều - những ngày bão tố

Bìa album "Chuyện lạ" - album đầu tiên của Bằng Kiều
Bìa album "Chuyện lạ" - album đầu tiên của Bằng Kiều
Bìa album "Chuyện lạ" - album đầu tiên của Bằng Kiều
Lên top