Những người phụ nữ làm nghiêng ngả Phủ Đầu Rồng - Kỳ 3:

Bà Mai Anh ngồi ở Phủ Đầu Rồng điều hành các đường dây buôn lậu

Bà Mai Anh thăm bệnh nhân tại BV Vì Dân (BV Thống Nhất).
Bà Mai Anh thăm bệnh nhân tại BV Vì Dân (BV Thống Nhất).
Bà Mai Anh thăm bệnh nhân tại BV Vì Dân (BV Thống Nhất).
Lên top