Ăn Tết ở huyện đảo Trường Sa

Ở huyện đảo Trường Sa, gói bánh chưng bằng lá bàng vuông rất phổ biến do lá dai, để lại màu bánh chưng xanh biếc.
Ở huyện đảo Trường Sa, gói bánh chưng bằng lá bàng vuông rất phổ biến do lá dai, để lại màu bánh chưng xanh biếc.
Ở huyện đảo Trường Sa, gói bánh chưng bằng lá bàng vuông rất phổ biến do lá dai, để lại màu bánh chưng xanh biếc.
Lên top