Ai bảo kê cho cả làng nuôi hổ trái phép?

Theo C tiết lộ, để nuôi nhốt số hổ trong thời gian dài thì phải "lo lót".
Theo C tiết lộ, để nuôi nhốt số hổ trong thời gian dài thì phải "lo lót".
Theo C tiết lộ, để nuôi nhốt số hổ trong thời gian dài thì phải "lo lót".
Lên top