Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh

Minh họa của Choai
Minh họa của Choai